Registrovaným zákazníkům nabízíme slevu 2% při nákupu nad 1500,-

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Právo odstoupit od kupní smlouvy

1.1.

Do 14 dnů máte právo od této kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu.

1.2.

Nevztahuje se na případy, kdy osoba , která nakoupila zboží od prodávajícího je právnickou osobou nebo osobou,  jež jedná při objednání zboží v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

1.3.

Máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převzala zásilku s objednaným zbožím.

1.4.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musíte o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího na uvedených kontaktech jakoukoliv Vámi vybranou formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem na uvedené kontaktní emailové adrese). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.5.  

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

  1. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1.  

Pokud odstoupíte od této kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený.

Pro vrácení plateb použijeme preferovaný platební prostředek a to formu bezhotovostního převodu na bankovní účet.

V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2.  

  1. a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této kupní smlouvy, zašlete zpět nebo dovezte na adresu B.R.SYSTÉM s.r.o., Žižkova 141, Kralupy nad Vltavou 278 01. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

  1. b) Náklady spojené s vrácením zboží

 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

  1. c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Zboží ani originální obal od zboží nesmí být nijak poškozen/o, použit/o, a zboží musí být zabaleno v originálním obale, tak jak Vám bylo zboží doručeno. Pokud není zboží opatřeno originálním obalem, je zapotřebí zboží zabalit tak, aby při přepravě nedošlo k jeho sebemenšímu poškození. Pokud při přepravě dojde k poškození obalu nebo zboží, nemůže být uplatněno odstoupení od kupní smlouvy vzhledem k nedodržení podmínek.

NIKDY NEZASÍLEJTE ZÁSILKU ZPĚT BEZ PŘEDCHOZÍ KOMUNIKACE, předejte tak delší době vyřízení vašeho požadavku, děkujeme za pochopení.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY DLE VOP 

S přáním VESELÉHO DNE

logo_VZ_horizontal

Instagram veselé ženy